SON DAKİKA
Tarih : 2020.12.02 13:59:10

Erciyes Anadolu CEOsu Açıkladı: Uçağı Satıyoruz!

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Havacılık A.Ş.'ye ait 9 kişilik Jet Uçağının satışa çıkarılacağını duyurdu. Ertekin, "Havacılık şirketimizin elindeki Cessna 680 Citation Sovereign tipi uçak satışa çıkarıldı. İhale için teklifler 17 Aralık saat 17:00'ye kadar alınacak. İhale 18 Aralık saat 14:00'te yapılacak. Uçağın muammen bedeli 5,5 Milyon dolar olacak." açıklaması yaptı. Diğer yandan TMSF'nin internet sitesinde yapılan satış ilanı duyurusunda uçağın Muhammen Bedeli (USD) (KDV Hariç) 5.500.000 olarak açıklandı.

UÇAKLA İLGİLİ GENEL BİLGİ

“TC-OYD (MSN 680-0344)” Cessna Citation Soveriegn orta boyutlu özel jet sınıfına giren ve 2004 yılından günümüze kadar üretimi Cessna tarafından yapılan bir jet uçağıdır. Tasarımı sırasında Citation Excel uçağında yola çıkan Cessna firması, Model 680 Citation Sovereign uçağını ilk olarak 1998 yılında Las Vegas’ta NBAA fuarında gösterime sunmuştur.

Soveriegn modeli Excel modelinin gövde yapısı ve bazı sistemlerini baz almıştır. Bunların dışında yeni kanat ve birçok farklı konfigürasyonuna sahiptir. Cessna, tekil sekiz koltuklu kabin içi konfigürasyonlu modelinin Bombardier Learjet 60'tan % 40 ve Raytheon Hawker 800XP'den % 18 daha fazla hacim ile sınıfının en büyüğü olduğunu beyan etmiştir. Uçak üzerinde 2 adet 25.3 kN (5690 lb) gücünde Pratt % Whitney Canada 306C motoru bulunmaktadır. Sovereign uçağı çok iyi saha performansına sahiptir ve 1220m (4000ft) pistlerden maksimum kalkış ağırlığında kalkış yapma özellğine sahiptir. Başka bir özellik ise son ana şasi bağlantısıdır. Sovereign uçakları dört adet 20 x 25 cm (8 x 10 inç) renkli düz panel likit kristal ekran, bir dijital çift kanallı otopilot ve uçuş direktörü, çift uzun menzilli navigasyon sistemi ve çift attitude “tutum” / yön referans sistemleri ile Honeywell Epic CDS aviyonik paketi ile donatılmıştır.

Diğer standart ekipmanlar TCAS ve EGPWS'dir. 680-0344 seri numaralı, TC-OYD tescilli Citation Sovereign 680 uçağı 2012 yılının Aralık ayında üretilmiş olup, ilk uçuşunu Şubat 2013 yılında yapmıştır. 9 yolcu ve 2 uçuş personeli taşıma kapasitesine sahiptir. Uçağın tavan irtifası 14000 metre ( 47000 ft) olup, normal seyir hızı 445 kts / 824 km/h ve maksimum menzili 2829 nm / 5239 km’dir. Kabin içinde 1.73 m / 68 inç yükseklik, 1.68 metre / 66 inç genişlik, 7.71 metre / 25.3 ft uzunluğa sahiptir. Toplam bagaj kapasitesi 135 kübik feet’tir. Uçuşa hazır durumda hangardadır.

İŞTE TMSF'NİN İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN O SATIŞ İLANI

BOYDAK HAVACILIK A.Ş. 1 ADET UÇAK SATIŞ İLANI

BOYDAK HAVACILIK TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.(1820487192) ’ye ait aşağıda detayları ve muhammen değeri yer alan uçak 18.12.2020 tarihinde Saat: 14:00’ de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat: 8 Esentepe İSTANBUL adresinde yer alan Asma Kat Konferans salonunda teklif alma yöntemi ile yapılacak ihalede satılacaktır. Asıllarının ihale salonunda yetkililere teslim edilmesi şart olup açık artırmaya iştirak edilsin ya da edilmesin teklif, şartname ve eklerinin suretlerinin TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN, Büyükdere Cad.No:143 Kat: 8 Esentepe İSTANBUL Tel: 0212 340 22 35-36-40 Faks: 0212 275 30 26 E-Mail: ayaralioglu@tmsf.org.tr adresine 17.12.2020 tarihi mesai saati (Saat: 17:00’a kadar) bitimine kadar belirtilen adreste olacak şekilde posta, faks veya mail yolu ile takip için gönderilmesi de kabul edilecektir.

-Teklif sahibinin gerçek kişi olması halinde resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi ile başkası adına teklif verenlerin de noterden güncel tarihli vekaletname ile birlikte ek 1’de yer alan teklif ve taahhütname formunu ve ek 2’deki şartnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde teklif ve taahhütname formunu imzalayan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi, bunu kanıtlayan şirket imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin bir örneği ile birlikte teklif mektubunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Teklif ve taahhütname formu, şartname ve eklerinin asıllarının ihale günü salonda yetkililere teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak tüm evrakların 17.12.2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN, Büyükdere Cad.No:143 Kat: 8 Esentepe İSTANBUL Tel: 0212 340 22 35-36-40 Faks: 0212 275 30 26 E-Mail: ayaralioglu@tmsf.org.tr adresine posta, faks veya e-mail olarak takip için gönderilmesi önerilmektedir.

-Satışa konu uçağın bulunduğu adrese giriş-çıkış işlemleri özel bir prosedüre tabi olduğundan; uçağı görmek isteyenlerin isteklilerin T.C. Kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisini ekledikleri dilekçe ile birlikte 0 530 433 98 46 numaralı telefona ve ismail.ozturkoglu@boydakair.com adresine aşağıdaki ziyaret tarihlerinden en az 2 gün önce taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Esenboğa Merkez Mah.Özal Bulvarı No:325/83 Boydak Havacılık A.Ş Hangarı Çubuk-ANKARA adresindeki hangardaki Uçak 11,14,15,16,17 /12/2020 tarihlerinde saat 11:00-15:00 arasında, usulüne uygun olarak mahallinde görülebilecektir.

- ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir. Satışa konu uçak hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. Teklif verenler ve satışa katılanlar satışa konu uçağı görmüş, incelemiş ve mevcut haliyle olduğu gibi kabul etmiş sayılırlar.

- Uçağın devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları, vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

- Yayınlanan ilan ve kataloglarda uçak ile ilgili yer alan bilgiler ve fotoğraflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. İstekli ihale konusu uçağın mevcut durumunu görmüş, beğenmiş ve kabul etmiştir. Alıcı ihale sonrası, ayıplılık, eksiklik, ŞİRKET’çe tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve bu gibi nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, v.b. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder. Uçak satış bedelleri ve varsa vergiler ödendikten sonra alıcıya yerinde teslim edilecektir. Teslim tarih ve saatine kadar oluşmuş park ücreti, kira, masraf, ceza v.s. tüm masraflar satıcının sorumluluğunda, teslim tarih ve saatinden sonra ise alıcının sorumluluğundadır.

-Teklif sahibi, uçak için muhammen bedelin % 5’i kadar nakit teminatı; Garanti Bankası Organize Sanayi Ticari Şubesi (Şube kodu : 1613) TR05 0006 2001 6130 0009 0971 80 İBAN No.lu Boydak Havacılık. A.Ş. USD hesabına yatırdıktan sonra banka dekontunu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı Büyükdere Cad. No:143 Kat:8 Esentepe Şişli / İSTANBUL , Tel: 0212 340 22 35-36-40, Faks: 0212 275 30 26 E-Mail: ayaralioglu@tmsf.org.tr adresine 17.12.2020 tarihi saat 17:00 a kadar kadar (Bu tarih dahil) mail, faks ile, elden ya da ilandaki adreste aynı tarih ve saatte bulunacak şekilde posta ile gönderecektir.

-İstenen tüm belgelerin tamamının eksiksiz olarak son teklif verme süresinin bitiminden önce aşağıda yer alan adreste olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Teklifin verileceği tarihten sonraki bir tarihi taşıyan ya da son teklif verme süresinden sonra aşağıdaki adrese gelen teklifler ve yukarıda belirtilen usule aykırı olarak verilecek yazılı teklifler işleme alınmayacaktır.

- İhaleye katılacak olanların nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopilerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

-Satış bedelinin ve varsa vergilerin tamamen tahsilini takiben uçak alıcıya teslim edilir. Satış bedelinin ihale gününü takip eden 7 gün içerisinde yukarıda belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

-Satış bedeli verilen süre içerisinde yatırılmadığı takdirde yatırılan teminat bedeli şirkete irat kaydedilir. -Teklif verenler Ek 2’te yer alan şartnameyi okumuş ve şartname içindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

Satış ilanı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List bölümünde yayınlanmaktadır. Aynı sitede Teklif ve Taahütname Formu ile Şartname yer almakta olup bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

Yazarlar