SON DAKİKA
Tarih : 2023.04.13 17:40:21

THY Kabin Memuru Alımının Detayları Belli Oldu

Türk Hava Yolları (THY) afetzedelere yönelik istihdam programı kapsamında kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. THY tarafından yapılan duyuruya göre ilanın 27 Nisan 2023 tarihine kadar yayında kalacağı belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın daha önce açıkladığı gibi işe alınlarda en az lise mezunu olma zorunluluğu bulunuyor.

THY'nin kabin memuru işe alım ilanının detayları şöyle:

Genel Koşullar

•T.C. vatandaşı olmak

•01/01/1988 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak •İngilizce bilmek

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ya da diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

•Kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş, eş ya da çocuk) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde “afetzede” olmak

Fiziki Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, Ortaklığın halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

 Sağlık Koşulları

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

•Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

•Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

•Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir. Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

•İlan Kriterlerine Uyum Kontrolü •Online İngilizce Testi

•Mülakat Süreçleri -Belge kontrolü -İngilizce Mülakatı -Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü -Kurul Mülakatı Adaylarımızın Dikkatine! •Adaylarımızdan mülakat aşaması öncesi afetzede olduklarına ilişkin aşağıdaki belgeleri temin etmeleri istenecektir.

•Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

•Kendiniz ve Anne/Babanız üzerinden alacağınız Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Belge hazırlama ekranında Vukuatlı Belge türü “Evet” seçilmelidir.)

•1. dereceden yakınında (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) can kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Nüfus Kayıt Örneği Belgesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

•Maddi kaybı olan adaylarımızın belge kontrolü Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit sistemi üzerinden yapılacaktır.

•Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

•Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

•Boy ölçümü aşamasında elenen,

•Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

•Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

•Başvurular 27.04.2023 Perşembe günü saat 16:00’a kadar alınacaktır.

Yazarlar