SON DAKİKA
Tarih : 2019.07.24 13:10:40

17 Uçak Sahipleri Tarafından Alınmazsa Hurdaya Ayrılacak

Nisan ayının ilk haftası İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen taşıma işleminin tamamlanmasıyla birlikte uçuşa tamamen kapatılan Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen 17 uçağa ne olacağı belli oldu. Atatürk Havalimanı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, kullanılamaz durumdaki uçaklar için 30 gün süre verilecek. Süre sonrası alınmayan uçaklar hurdaya ayrılarak satışa çıkarılacak.İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar için beklenen düzenleme hazırlandı.

6 AYDAN FAZLA BEKLEYEN UÇAKLAR BİLDİRİLECEK

Yapılan düzenlemeyle havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilecek.

KALDIRILMASI İÇİN 30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Genel Müdürlük, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri otuz gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.

60 GÜN UZATILABİLECEK

Bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak ve hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süre altmış güne kadar da uzatılabilecek.

HASAR RAPORU DÜZENLENECEK

Havaalanından kaldırılması istenilen hava aracının kaza dışında bir sebeple havaalanında kalması halinde Genel Müdürlük tarafından Hava Aracı İnceleme Ekibi oluşturulacak ve bu ekip hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair bir rapor düzenleyecek.

HURDAYA AYRILACAK

Kayıtlı hava aracının fiilî harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı hurdaya ayrılacak.

İLAN İLE SATIŞA ÇIKARILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları, Genel Müdürlüğün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılacak. Söz konusu satıştan elde edilen bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılacak.

Yazarlar