SON DAKİKA
Tarih : 2022.06.30 14:46:37

Boeing, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Boeing, sürdürülebilirlik hedeflerini detaylandıran ve önceliklendirdiği alanlardaki ilerlemeyi gösteren temel metriklerin yer aldığı yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Bu alanlar arasında çalışan güvenliği ve refahı; küresel havacılık güvenliği; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık; sürdürülebilir operasyonlar; inovasyon ve temiz teknolojiler ile sosyal taahhütler yer alıyor.

Boeing’in 2021 yılında sürdürülebilirlik alanında elde ettiği başarıların ve havacılığın geleceğine yönelik sürdürülebilir vizyonunun aktarıldığı raporda, ayrıca, küresel sürdürülebilirlik standartları ile uyum açısından çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇŞY) konularında yürütülen faaliyetler vurgulanıyor.

Boeing Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Chris Raymond, “Boeing’in bu yıl sunduğu diğer raporların temelinde ilerleyen, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) konularındaki müşterek girişimlerimizin faaliyetlerimize ve dünyamıza nasıl katkıda bulunduğunu aktaran ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamanın gururunu yaşıyoruz. Dünyamızı daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde korumaya, birbirine bağlamaya ve keşfetmeye devam ediyoruz. Bu rapor, aynı zamanda tüm paydaşlarımızla şeffaf iletişim kurma ve hesap verebilir olma konusundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesidir.” dedi.

Yazarlar