SON DAKİKA
Tarih : 2024.06.26 15:00:04

Boeing, 2024 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Raporunu Açıkladı

Boeing; çalışanları, çevre ve toplumları destekleme konusundaki ilerlemeyi özetleyen 2024 Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Raporu'nu yayınladı. Boeing Sürdürülebilirlik Sorumlu Başkanı Brian Moran, "Sürdürülebilirlik konusunda daima güvenlik ve kaliteye bağlı kalarak kaydetmiş olduğumuz istikrarlı ilerlemeyi paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu temel değerlere bağlılığımızı yinelerken, şirket olarak sektörün karbonsuzlaşmasına odaklanmaktan, aynı zamanda toplumları kalkındırmak ve herkesin sesinin duyulduğu kapsayıcı bir kültüre teşvik etmekten güç alıyoruz" dedi.

Bu yılki raporda yer alan ilerleme alanları:

2023 yılında Boeing'in operasyonları için kullanılan enerjinin %39'u, doğrudan alımlar ve yenilenebilir enerji kredilerinin bir kombinasyonu yoluyla yenilenebilir elektrikten elde edilmiştir.

2020’den bu yana Boeing’in ABD işgücü kapsamında etnik çeşitlilik yüzdesinde 6,4 puanlık artış ve küresel işgücü kapsamında ise kadın çalışan yüzdesinde 1,2 puanlık bir artış kaydedilmiştir.

Çalışanların 2023 yılındaki gönüllü çalışma saatlerinde 100.000 saatlik artış kaydedilmiş ve dünya çapında hayır işlerine toplamda 477.000 saat ayrılmıştır.

Şirket bünyesindeki “Boeing Hediye Eşleştirme Programı” doğrultusunda çalışan bağışları ile hayır kurumlarına 60 milyon dolar destek sağlanmıştır.

100'den fazla etkili paydaşın katılımı ve havacılık sektörünün emisyon azaltım stratejilerini analiz etmek üzere “Boeing Cascade İklim Etki Modeli” ile desteklenen 20 büyük etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Boeing, karbon yönetimi yaklaşımını “önce önle, sonra bertaraf et" stratejisi doğrultusunda geliştirmektedir. “Önce önleme” yaklaşımı, karbon emisyonlarını kaynağında azaltarak ve/veya önleyerek, örneğin yenilenebilir enerji ve verimli altyapıya yatırım yapmaya devam ederek ve aynı zamanda kaynakların korunmasını teşvik ederek karbon emisyonunun azaltımını içermektedir. “Bertaraf etmek” yaklaşımı ise, azaltılması zor emisyonlar için dengeleme ve uzaklaştırma anlamına gelmektedir.

Dengeleme portföyünü zaman içinde güçlendirmek ve çeşitlendirmek için Boeing, kalıcı karbon giderme projelerine yaptığı yatırımları artırmaktadır. Boeing ayrıca, havayolları müşterilerinin desteklediği, küresel piyasa temelli bir önlem olan “Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Şeması”nı (Carbon Offsetting Removal Scheme for International Aviation- CORSIA) önemli teknolojiler ve politika gelişimi açısından desteklemektedir.

Yazarlar