SON DAKİKA
Tarih : 2024.06.06 19:14:46

Havalimanı Çalışanlarının Tepkisine Neden Olan Madde Komisyonda Geri Çekildi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülen Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin bazı hükümlerinin çalışma barışını bozacağı gerekçesiyle havalimanı çalışanlarının yarın iş yavaşlatmaya başlayacaklarını duyurmasının ardından, teklifin 26. maddesi geri çekildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun bugünkü toplantısında Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. Teklifle getirilen bazı düzenlemelerin iş barışını bozacağı gerekçesiyle havalimanı çalışanları yarın iş yavaşlatmaya başlayacaklarını duyurdu. Komisyonda havalimanı çalışanlarının karşı çıktıkları teklifin 26. maddesi geri çekildi.

Söz konusu madde ile Pilot (DHMİ), Hava Trafik Başkontrolörü (DHMİ) ve Hava Trafik Kontrolörü (DHMİ) pozisyonlarında bulunanlar Havacılık Bilgi Yönetimi Uzman (DHMİ) pozisyonlarında bulunanlar, Müdür Yardımcısı (Havacılık Bilgi Yönetimi) (DHMİ) ve Şef (Havacılık Bilgi Yönetimi) (DHMİ) pozisyonunda bulunanlar için 1 sayılı cetvele alınıyor ve bu kapsamda ek ödemeleri belirleniyordu.

Havacılık ile ilgili sendika ve dernekler yayınladıkları ortak deklarasyonda, "DHMİ'de görev yapan çalışanlarımızın temsilcileri olarak, yıllardır özlük ve mali haklarına yönelik iyileştirmelerin yapılmasını bekleyen DHMİ çalışanlarının, bu beklentileri bugüne kadar karşılanmamış, aksine TBMM gündemine getirilen yasa ile DHMİ bünyesi içerisinde sadece belirli ünvanlara yönelik yapılmak istenen ve çalışma barışını bozan düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Bu bağlamda, söz konusu kanun teklifinin 26. maddesinin revize edilerek, tüm DHMİ çalışanlarına uygulanmasını; EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde ülkemiz ekonomisine hiçbir yük getirmeyen aksine katkı sağlayan, tüm DHMİ çalışanlarını kapsayacak şekilde adil bir Havacılık Tazminatı düzenlemesinin TBMM gündemine getirilmesini ivedilikle talep ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Deklarasyonda, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yarından itibaren havalimanlarındaki çalışanların, iş yavaşlatma eylemine başlayacakları ve talepleri yerine gelinceye kadar eylemin devam edeceği belirtilmişti.

Yazarlar