SON DAKİKA
Tarih : 2018.12.21 14:01:59

Havalimanı Mesai Saatleri Dışında Açma ve Uzatma Ücreti de Belli Oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarının uçuş operasyonları için açık olduğu çalışma gün ve saatleri dışında, çalışma saatinin uzatılması ya da havalimanın açılmasına ilişkin 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu.

Buna göre dış hat uçuşlarında hava araçlarından 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL ücret alınacak. Buna göre dış hat uçuşlarında 264 euro, iç hatlar için ise 674 TL belirlendi. Hava aracının iniş ve kalkışının her ikisinde de havalimanının kapalı olması durumunda tarifede ücret yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettiriliyor. Hava aracının inişi ile kalkışı arasındaki sürenin 3 saatten fazla olması ve bu süre boyunca havalimanının kapalı olması durumunda tarifedeki ücret yüzde 150 zamlı olarak uygulanır.

Uzatma talebini iptal edip açılış saatinden sonra bildirirse yüzde 100 zamlı alınacak

Havalimanının kapalı olduğu saatler için planlanan / bildirilen iniş / kalkışların havalimanının açık olduğu saatlerde gerçekleşmesi halinde tarifedeki ücret alınır. Planlanan, bildirilen ile gerçekleşen uçuş zamanı arasında farklılık olması durumunda, aşan her bir saat için ücretin yüzde 10u ilaveten alınır. Aşan sürelerin hesaplanmasında bir saat ve altındaki süreler bir saat olarak alınır.Havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin iptal talebinin, açılış saatinden sonra bildirilmesi durumunda, havalimanı çalışma ücreti yüzde 100 zamlı olarak tahakkuk ettirilir. Havalimanına geliş ya da gidiş havalimanından birisi yurt dışı olan hava aracından, Dış Hat Havalimanı Çalışma Saatinin Uzatılması ücreti alınır. Uzatmayı isteyen hava taşıyıcısına ait birden fazla hava aracının havalimanı çalışma saatinin uzatılmasından yararlanması durumunda, talep edilen uzatma süresi içinde bulunması kaydıyla, tek ücret alınır.

DHMİ: Aşağıda belirtilen şartlarda bu tarife uygulanmaz:

"Arama ve kurtarma, doğal afetler veya insani yardım amaçlı; yardım malzemesi ve personeli ile afetzedeleri ve refakatlerini taşıyan hava araçlarına,

"Resmi ziyaret yapan Devlet Başkanlarını taşıyan hava araçlarına,

"Ülkemize askeri yardım malzemesi taşıyan hava araçlarına,

"Ülkemiz kamu kurum / kuruluşlarına ait hava araçlarına, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tarife uygulanmaması bildirilen hava araçlarına,

"Mütekabiliyet şartıyla yabancı devletlerin askeri hava araçlarına,

"Resmi makamların isteği üzerine veya teknik nedenlerle kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına,

"Meteorolojik nedenlerle veya havalimanı sistemlerinde / hizmetlerindeki aksaklıktan dolayı; kalkış yapamayan (uçuş engelinin olduğu süreyle sınırlı) veya kalkış havalimanına geri dönen hava araçlarına, "Uçuş esnasında acil hastalık nedeniyle iniş yapan hava araçlarına, "Güvenlik, gümrük, resmi makamların sürdürdüğü işlemler nedeniyle gecikme veya aksaklıklarından kaynaklanacak sürelerde tarife uygulanmayacak."

Yazarlar