SON DAKİKA
Tarih : 2022.02.03 15:17:47

Ordu-Giresun Havalimanı İçindeki Büfe ve İş yeri Kiraya Verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ordu-Giresun Havalimanı terminal binası zemin katında büfe ve hediyelik eşya satış alanı 1 yıllığına kiraya verilecek. Söz konusu ticari alanlara ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nden 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleler 17 Şubat 2022 tarihinde DHMİ Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nde yapılacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı kamyonet hizmetleri kiralayacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ankara Esenboğa Havalimanı için kamyonet hizmetleri kiralayacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

1. Ankara Esenboğa Havalimanı kamyonet hizmetleri en fazla 7 (yedi) yaşında en az 15 (onbeş) adet kamyonet ile hizmet verilmesi kaydıyla beher araçtan KDV dahil 1.000.-TL /Ay (BinTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 1 (Bir) yıllığına kiraya verilecektir.

2.Söz konusu hizmete ait ihale şartnamesi ve sözleşme taslağını DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir.

3.İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL (ElliBinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4.Söz konusu hizmete talip olanlar 17/02/2022 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5.İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6.Söz konusu hizmet ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7.İhale 17/02/2022 günü saat 14:30’da DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünde yapılacaktır.

8.Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara

Tel: 0 312 204 22 97

Faks: 0 312 212 54 22

Yazarlar