SON DAKİKA
Tarih : 2020.05.18 18:05:09

Singapur Havayolları Mali Tablosunu Açıkladı

Grup, güçlü yolcu trafiği sayıları ve Dönüşüm Programı’nın bir parçası olarak yürütülen kapsamlı girişimler sonucu mali yılın ilk dokuz ayında güçlü bir performans sergileyerek 2019/2020 Mali Yılının dördüncü çeyreğine girdi. Ancak Covid-19 salgınının küresel olarak yayılmaya başlaması ile birlikte Şubat 2020'de piyasa koşulları kısa bir süre içerisinde kötüleşti. Virüsün yayılması ile ilgili yaşanan korkular, küresel seyahat kısıtlamaları ve sınır kontrolleri çeyrek dönem boyunca hava yolculuğu talebinde düşüş yaşanmasına neden oldu.

Grup, Şubat ayının başında Anakara Çin'den başlayarak Mart ayı sonuna kadar ağın geri kalanına geniş kapsamlı maliyet düşürme önlemleri ve kapasite azaltımı uygulayarak kararlı bir şekilde aksiyon aldı. Dördüncü çeyrekte yolcu trafiğinde görülen hızlı düşüş, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında gelirde 894 milyon dolar (%-21,9) tutarında önemli bir düşüşle sonuçlandı. Grup, akabinde Nisan-Haziran 2020 için planlanan yolcu kapasitesinin %96 azaltılacağını duyurdu. Beklenmedik bir fiyat rekabeti ve bunun sonucunda yaşanan arz bolluğunun olduğu dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle petrole olan talebin hızla azalmasıyla yakıt fiyatları bu çeyreğin sonlarına doğru düşmüştür. Bu durum bu çeyrekte vadesi gelen kontratlarda yakıt kaynaklı hedge işlemi zararına neden olmuştur.

Ayrıca 2020/2021 Mali Yılında beklenen kapasite kesintileri, normal işletme koşullarına dayalı olarak önceki beklenenden daha az yakıt tüketimlerine yol açarak Grubun aşırı riskten korunma pozisyonuna girmesine neden olacaktır. Sonuç olarak Grup, bu fazla hedge işlemleri üzerine 710 milyon dolar esaslı gerçeğe uygun değer zararı kaydetmek zorunda kalmıştır. Finansal raporlama standartlarına göre bu kayıplar 2019/2020 Mali Yılı Kâr Zarar Bilançosunda muhasebeleştirilmelidir. Gelirdeki bu düşüş ve yakıt hedge işlemi zararları, kapasite kesintilerinden kaynaklanan yakıt dışı harcamalardan sağlanan tasarruflar, devlet destek planları ve diğer maliyet düşürme tedbirleri ile telafi edilememiştir. Sonuç olarak Grup, söz konusu çeyreğe ilişkin olarak, geçen yılki 253 milyon dolarlık kârdan 1.056 milyon dolarlık tersine dönüş anlamına gelen 803 milyon Dolar faaliyet zararına uğramıştır.

Grup'un net zararı aynı dönemde 732 milyon dolar olmuştur. Ocak-Mart 2020 işletme performansındaki bozulmanın yılın ilk dokuz ayında yapılan iyileştirmeleri erozyona uğratması nedeniyle, 21 Mart 2020 tarihinde sona eren bütün bir yıla ilişkin Grup'un faaliyet kârı yıllık bazda 1.008 milyon dolar azalarak 59 milyon dolara düşmüştür. Grup'un 2019/2020 Mali Yılına ilişkin net zararı 212 milyon dolar olmuştur ve bu da geçen yılki 683 milyon dolarlık kârdan (-895 milyon dolar) geri gidiş anlamına gelmektedir.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Havayolu taşımacılığında meydana gelecek bir çöküşe karşı harcamaları azaltmak ve nakit tasarrufu yapmak için önceden önlemler aldık. Bu önlemler yönetsel ücretlerde kesintiler, ihtiyari ve zorunlu ücretsiz izin planları ve tüm yer personeli için daha kısa çalışma ayını kapsarken Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllü olarak ücretlerini düşürmüşlerdir. Maliyetleri düşürmek ve ödemeleri ertelemek için tedarikçi ve ortaklarla çalıştık ve önemsiz projeleri erteledik ve ihtiyari harcamalara ilişkin sıkı kontroller uyguladık.

Yolcu uçuş operasyonlarındaki sert düşüş genel kargo kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, kritik tıbbi malzeme ve temel malların taşınması başta olmak üzere havayolu navlununa ilişkin global tedarik zincirinden güçlü bir talep olmuştur. Bu dönemde kargo uçağının kullanımını maksimum seviyeye çıkarmanın ötesinde, yolcu uçaklarını sırf kargo uçağı olarak kullandık ve yolcu koltuklarında ve baş üstü dolaplarında yük taşımak için düzenleyici onay aldık. Uçak ödemelerinin sermaye harcamalarımızın önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, mevcut uçak siparişleri için teslimat akışımızdaki ayarlamaları ve yakın vadeli nakit çıkışlarını azaltmak için hak ediş ödemelerini erkenden müzakere etmek amacıyla uçak üreticileri ile irtibata geçtik.

Bu da, uzun dönem filo yenileme programımıza bağlılığımızı sürdürürken kısa vadeli kapasite artışının ılımlı olmasına yardımcı olacaktır. Müşterilerimizin destek ve anlayışını çantada keklik olarak görmüyoruz ve onlarla düzenli olarak irtibatta kalmak ve iletişim kurmak için adımlar attık. Ayrıca bu seçeneği tercih edenlere bonus uçuş kredileri sunmak ve geri ödeme yapmak için Global feragat politikamızı revize ettik ve KrisFlyer ve PPS statülerimizin geçerlilik süresini uzattık. Sınırların kapatılması nedeniyle operasyonları azatmış olsak da, Grup, yurt dışında eğitim gören Singapurlu öğrenciler de dâhil olmak üzere müşterilerimizin birçoğunu evlerine götürmek için mümkün olduğunca önemli şehirlere hizmet sunmaya devam etmiştir. Bu kriz süresince yetenekli ve yüksek düzeyde eğitimli personellerimizi tutmanın yolunu aramaktayız.

Bu günler atlatıldığında uzmanlıkları ve fedakârlıkları hayati önemde olacaktır. Personellerimizden çoğunun Singapur'da Covid-19'a karşı yapılan mücadelede ön safta yer almak için gönüllü olmalarından gurur duyuyoruz. Sağlık, ulaştırma ve sosyal hizmet sektörlerinde önemli roller üstlenmekteler ve sıkı çalışmaları, yüksek hizmet standartları ve detaylara ilişkin dikkatleri SIA ruhunun somut bir tezahürüdür. 26 Mart 2020 tarihinde Grup, bilançosunda likidite oluşturmak ve bilançosunu güçlendirmek için Rüçhanlı Hisse ve Rüçhanlı Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil Yoluyla Rüçhan Haklı Hisse İhracı açıklamıştır. Rüçhan Haklı Hisse İhracının 2020 yılı haziran ayına kadar tamamlanması beklenmekte olup yaklaşık 8.8 milyar dolar gayri safi hasılat getirecektir.

Grup aynı zamanda Ek Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil yoluyla ilaveten 6.2 milyar dolara kadar hisse ihracı seçeneğine de sahiptir. Bu, krizin uzaması durumunda Grup'a ek likidite sağlamayı amaçlamakta ve sadece gerekli olması halinde kullanılacaktır. Güvenli finansman ile sat ve geri kirala işlemleri de dâhil olmak üzere eş zamanlı olarak diğer fonlama kaynaklarını araştırmaktayız. Tüm bunlar Grup'un güçlü bir pozisyonda olmasına ve gelecekteki büyüme olanaklarını yakalayabilmesine olanak sağlayacaktır.

Yazarlar