SON DAKİKA
Tarih : 2021.04.27 17:11:46

Sivil Havacılık Emniyet Programı Onaylandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlü’nce(SHGM) hazırlanan Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı ve Sivil Havacılık Emniyet Politikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı.

Bilindiği üzere, Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması’nın 19 numaralı Eki (ICAO Annex 19) gereğince, sivil havacılık hizmet sağlayıcılarının bir Emniyet Yönetim Sistemi kurması gerekliliğine paralel olarak; üye ülkelerin de bir Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı oluşturmak ve yürütmek yükümlülüğü bulunmakta. Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programı; havacılık emniyetinin Devlet tarafından yönetilebilmesi için, Devlet içerisinde bir Emniyet Yönetim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Bu program, devletin, sivil havacılık emniyetiyle ilişkili kurum ve kuruluşlarının; havacılık emniyetinin yönetilmesi ile ilgili belirli faaliyetleri yerine getirmesini sağlayacak olup, bu kurum ve kuruluşların havacılık emniyetiyle ilgili görevlerini, sorumluluklarını ve birbirleriyle ilişkilerini belirlemesi açısından büyük önem arz ediyor. Sivil Havacılık Devlet Emniyet Programının gerektirdiği faaliyetler, sivil havacılık emniyetiyle ilişkili kurum ve kuruluşların üst düzey koordinesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ya da yetkilendireceği temsilcisi başkanlığında; sivil havacılık emniyetiyle ilişkili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak bir ulusal kurul (Sivil Havacılık Devlet Emniyet Kurulu) oluşturulacak.

Yazarlar