SON DAKİKA
Tarih : 2022.08.09 13:52:20

TAV Havalimanları İçin AL Önerisi

TAV Havalimanları 2022 yılının ikinci çeyreğinde 630,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Ortalama piyasa kar beklentisi 503mn TL iken, bizim beklentimiz 535mn TL idi... TAV Havalimanları 2022 yılının ikinci çeyreğinde 630,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Ortalama piyasa kar beklentisi 503mn TL iken, bizim beklentimiz 535mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada operasyonel karlılığın beklentimizden iyi gelmesi etkili olmuştur.

Şirket’in FAVÖK’ü 1.571mn TL (96,4mn Euro) ile 1.300mn TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 294,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 220,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. TAV Havalimanları’nın 2022 yılının ikinci çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,7 milyondan 19,9 milyona (Almatı Havalimanı Mayıs 2021’den itibaren dahil edilmiştir) çıkmıştır. TAV bir önceki çeyrekte (1Ç2022) ise 10 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemindeki 940,6mn TL’den kurlardaki artışın da olumlu katkısıyla 2Ç2022’de 4.276,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetleri görece daha düşük oranında artarak 2.448mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Buna bağlı olarak brüt kar %460 oranında artarak 1.829mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %115 oranında artarken, 7,8mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte net faaliyet karı 1.309mn TL (2Ç2021’de 52,3mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 2Ç2022’de 110,1mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 80,4mn TL gelir (2Ç2021’de 120,2mn TL gider) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 248,9mn TL’den 676,5mn TL’ye yükselirken, 160,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 630,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 2Ç2021’de 332,3mn TL ana ortaklık net dönem zarı açıklamıştı. TAV’ın hedef hisse fiyatını, ilk yarı sonuçları ardından özellikle kurlardaki artışın etkisiyle beklentilerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 81,50TL’den 96,60TL’ye yükseltiyoruz. Hisseyle ilgili daha önceki “AL” önerimiz ise koruyoruz. TAV Havalimanları’nın toplam hizmet verilen yolcu sayısı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %128,5 oranında artarak 29,9 milyona ulaşmıştır. Almatı Havalimanı’nın ise toplam yolcu sayısına katkısı 3,1 milyon olmuştur.

Almatı Havalimanı’nın ikinci çeyrek FAVÖK rakamına 32,mn euro katkısı oldu

Mayıs 2021’den itibaren şirket finansallarına dahil edilen Almatı Havalimanının ikinci çeyrekteki 96,4mn euroluk toplam FAVÖK rakamına 32,7mn euro katkısı olmuştur. TAV’ın net borcu Mart ayı sonu itibariyle 375mn euroluk Antalya havalimanına ait ödemenin etkisiyle Haziran ayı sonunda 1.666mn Euro olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonu net borç 1.247mn Euro seviyesindeydi.

Şirket 2022 beklentilerini güncelledi

TAV, ilk yarı sonuçları ardından 2022 yılı beklentilerini güncellemiştir. Buna göre TAV, 2022 yılında hizmet verilen yolcu sayısını 71-76 milyon yolcu ile aynı olarak korurken ciro beklentisini ise 717-745mn Euro’dan 900-940mn Euro’ya yükseltmiştir. Diğer taraftan Şirket 2022 yılı %32-35 FAVÖK marjı beklentisini %28-31 olarak güncellemiştir. 50mn Euro’nun üzerinde net kar beklentisini de yeni eklemiştir. Ayrıca Net Borç/FAVÖK oranı beklentisini de 6-7 seviyesinden 5,5-6 seviyesine çekmiştir.

Beklentilerimizi güncelliyoruz

TAV Havalimanları ile ilgili tahminlerimizi, ilk yarı gerçekleşmeleri sonrası, özellikle kurlardaki değişiklikler ve şirket beklentileri doğrultusunda güncelliyoruz. Buna göre, 2022 yılsonu satış geliri tahminimizi 12.069mn TL’den 16.063mn TL’ye, FAVÖK tahminimizi ise 4.232mn TL’den 4.810mn TL’ye yükseltiyoruz.

TAV için hedef hisse fiyatımızı 81,50TL’den 96,60TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz

TAV Havalimanları Holding’in hedef piyasa değerini tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemelere ve çarpanlardaki değişikliklere bağlı olarak, 29.607mn TL’den 35.093mn TL’ye, hedef hisse fiyatını da 81,50TL’den 96,60TL’ye yükseltiyoruz. Güncellenmiş hedef hisse fiyatımıza göre TAV hisseleri %43,5 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle hisse için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz. Jeoplitik riskler hala yüksek… Kovid-19 salgını ile ilgili belirsizlikler aşılama çalışmalarıyla birlikte devam etmesine karşın azalmıştır. Diğer taraftan, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte artan jeopolitik riskler hisse fiyatları için risk unsurları olarak yakından takip edilmelidir.

Yazarlar